Güncel Duyurular

Üniversitemizde yürütülmekte olan soruşturmalarda, soruşturmacı olarak görevlendirilen idari ve akademik personele yardımcı olmak amacıyla Hukuk Müşavirliği web sayfasında SORUŞTURMA İŞLEMLERİ bölümü kullanıma sunulmuştur.

Üniversitemizin tüm birimlerinin hazırlayacağı çalışma yönergelerinin hazırlanmasında; aşağıdaki örnek yönerge taslağı ile birlikte Üniversitemiz İç Denetim Biriminin kendi web sayfasında yayınlanan Yönergesinden ya da diğer Üniversitelerin web sayfalarında bulunan yönergelerden yararlanılabilir.

Müşavirliğimizce hazırlanan Örnek Yönerge Taslağı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Sıhhiye ANKARA
Sayfa Sorumlusu: Ahmet Karaboğa
Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı